وصله هایی ناجور به نام بافت فرسوده

گرچه ساماندهی بافت‌های فرسوده و توجه به معضل حاشیه‌نشینی بعنوان یک ضرورت و نیاز اصلی استان اردبیل مورد توجه مسوولان قرار گرفته و اقدام‌های خوبی برای شناسایی مناطق درگیر این معضل در حال انجام است اما چنین می‌نماید که کارها از گذشته در این زمینه کند بوده و هم اکنون نیز اگر اراده‌ای نباشد امور به کندی تداوم داشته و این معضل برای حل شدن زمان بسیار نیاز خواهد داشت. فرزانه با بیان اینکه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری نیازمند سرمایه هنگفت است، افزود: با توجه به اینکه تهیه سرمایه مورد نیاز به تنهایی نه در توانایی دولت و نه شهرداری‌ها است و سیستم بانکی نیز به دلیل محدودیت در توزیع اعتبارات به تنهایی قادر به فراهم آوردن سرمایه موردنیاز نیست، از این رو لزوم بررسی روش‌های تامین مالی که ضرورت مشارکت بخش خصوصی را می‌طلبد، آشکار می‌سازد. به گفته مسوولان استان اردبیل، برای ساماندهی بافت‌های فرسوده مطالعات در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات