استفاده حداکثری  از  بانک‌های خازنی به منظور عبور مطمئن از پیک بارسال ۹۹

استفاده حداکثری  از  بانک‌های خازنی به منظور عبور مطمئن از پیک بارسال ۹۹

رئیس اداره مطالعات، برنامه‌ریزی و آمار امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه ای یزد از استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های خازنی موجود در شرکت به منظور عبور مطمئن از پیک بار سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد میرزا رضا صفار با اشاره به رشد روز افزون بار شبکه برق و استان، استفاده از حداکثر ظرفیت بانک‌های خازنی موجود را به منظور اصلاح ضریب توان شبکه و بهبود ولتاژ شبکه ۲۰ کیلوولت و کاهش تلفات دانست.

وی افزود: پایش مداوم نیازمندی توان راکتیو و در مدار بودن بانک‌های خازنی موجود در پیک بار تابستان برای تحقق اهداف ذکر شده، در دستور کار مرکز دیسپاچینگ RDC یزد قرار گرفت.

محمدعلی شهاب، کارشناس تعمیرات تجهیزات پست این شرکت نیز ضمن اعلام برق‌داری بانک خازنی پست نیر برای اولین بار، پایش مستمر وضعیت کلیه بانک‌های خارنی نصب شده، رفع  اشکالات آنها و همچنین برآورد بانک خازنی مورد نیاز در هر ایستگاه را از اقدامات صورت گرفته به منظور  اصلاح ضریب توان شبکه، بهبود ولتاژ شبکه ۲۰ کیلوولت، آزادسازی ظرفیت ترانسفورها و در نهایت کاهش تلفات شبکه ذکر کرد.

وی تصریح کرد: در این خصوص مکاتبات و هماهنگی لازم با شرکت توزیع نیروی برق استان برای اصلاح ضریب توان در محل مصرف انجام شده است.

شهاب همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم بلندمدت برای محاسبه و نصب بانک‌های خازنی در پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی سال‌های آتی را بیان کرد و در پایان از همکاری اموردیسپاچینگ و مخابرات و امور انتقال در محقق شدن این هدف، قدردانی کرد.

رئیس اداره مطالعات، برنامه‌ریزی و آمار امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه ای یزد از استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های خازنی موجود در شرکت به منظور عبور مطمئن از پیک بار سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد میرزا رضا صفار با اشاره به رشد روز افزون بار شبکه برق و استان، استفاده از حداکثر ظرفیت بانک‌های خازنی موجود را به منظور اصلاح ضریب توان شبکه و بهبود ولتاژ شبکه ۲۰ کیلوولت و کاهش تلفات دانست.

وی افزود: پایش مداوم نیازمندی توان راکتیو و در مدار بودن بانک‌های خازنی موجود در پیک بار تابستان برای تحقق اهداف ذکر شده، در دستور کار مرکز دیسپاچینگ RDC یزد قرار گرفت.

محمدعلی شهاب، کارشناس تعمیرات تجهیزات پست این شرکت نیز ضمن اعلام برق‌داری بانک خازنی پست نیر برای اولین بار، پایش مستمر وضعیت کلیه بانک‌های خارنی نصب شده، رفع  اشکالات آنها و همچنین برآورد بانک خازنی مورد نیاز در هر ایستگاه را از اقدامات صورت گرفته به منظور  اصلاح ضریب توان شبکه، بهبود ولتاژ شبکه ۲۰ کیلوولت، آزادسازی ظرفیت ترانسفورها و در نهایت کاهش تلفات شبکه ذکر کرد.

وی تصریح کرد: در این خصوص مکاتبات و هماهنگی لازم با شرکت توزیع نیروی برق استان برای اصلاح ضریب توان در محل مصرف انجام شده است.

شهاب همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم بلندمدت برای محاسبه و نصب بانک‌های خازنی در پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی سال‌های آتی را بیان کرد و در پایان از همکاری اموردیسپاچینگ و مخابرات و امور انتقال در محقق شدن این هدف، قدردانی کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات