یکصد نهال ویتکس در بلوارجنب پارک آزادی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

یکصد نهال ویتکس در بلوارجنب پارک آزادی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

یکصد نهال ویتکس در بلوارجنب پارک آزادی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

یکصد نهال ویتکس در بلوار جنب پارک آزادی ...........

شنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات