مدیرکل بنیادمسکن گلستان خبر داد: آغاز آمارگیری خانه های روستایی در گلستان

حسینی گفت: بنیاد مسکن استان این آمادگی را دارد تا در یک برنامه زمانی پنج ساله همه ۱۱۰ هزار واحد مسکونی غیرمقاوم را بازسازی و نوسازی کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات