گزارش عملکرد شهرداری شیراز براساس شاخص های عملکردی از سال  ۹۴ تا ۹۸

گزارش عملکرد شهرداری شیراز براساس شاخص های عملکردی از سال ۹۴ تا ۹۸

برای دیدن گزارش عملکرد شهرداری شیراز به لینک زیر مراجعه کنید:
فایل گزارش عملکرد شهرداری شیراز براساس شاخص های عملکردی از سال  ۹۴ تا ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات