طرح عجیب برای شهرداری تهران

به گزارش «دنیای اقتصاد»، طرح شهردار تهران برای جذب نیروی جدید در مجموعه شهرداری تهران در حالی مطرح شده که مطابق با برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف است سالانه ۶ درصد از نیروهای مازاد خود را تعدیل کند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات