نجات سی و شش قطعه کبک از دست دو شکارچی غیر مجاز

نجات سی و شش قطعه کبک از دست دو شکارچی غیر مجاز

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات