ستاد ارتقاء درآمد شهرداری تشکیل یافت

ستاد ارتقاء درآمد شهرداری تشکیل یافت

اولین جلسه ستاد ارتقاء درآمد شهرداری طی سال جاری در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه تشکیل یافت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  پیرو مصوبه شورای معاونین مبنی بر تشکیل ستاد ارتقاء درآمد شهرداری، اولین جلسه این ستاد در سالجاری درسالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی شهرداری برگزار شد.
حسین دوستی، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارویمه  ضمن خوش آمد گویی به اعضاء، به اهمیت و اهداف تشکیل این ستاد و به نقش کلیدی آن در روند و پیشبرد اهداف مالی و عملکردی شهرداری اشاره کرد.
وی از روند اجرایی این ستاد در سال های ماضی و تشریح جزئیات تفاهم نامه با شرکت پژوهش توسعه ناجا، درخصوص ارتقاء درآمد عوارض خودرو گفت.
استراژدی عملکردی این ستاد شامال شناسایی منابع درآمدهای قانونی شهرداریها، استخراج مستندات و قوانین مرتبط، الویت بندی منابع ازمهم و پرحجم به پایین، استخراج گزارش وضع موجود منبع به تاریخ و روز، شناسایی مقدار اسمی درآمد (هدف مظلوب)، بحث و کشف دلایل عدم وصول حداکثری، پیدا نمودن راه کارهایی حل مشکلات و معضلات در این خصوص و انجام راه کارها بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات