ایمنی سازی گذرگاه ها، در راستای اجرای پروژه حق تقدم عابران پیاده

ایمنی سازی گذرگاه ها، در راستای اجرای پروژه حق تقدم عابران پیاده

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات