برگزاری اولین دوره کارگاه مقدماتی مهارت ‌های گفت ‌و گو برای اعضای ...

برگزاری اولین دوره کارگاه مقدماتی مهارت ‌های گفت ‌و گو برای اعضای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات