با انجام تعمیرات اصلاحی در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ ارتقای آمادگی سیستم های خنک کاری واحدهای سیکل ترکیبی

با انجام تعمیرات اصلاحی در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ ارتقای آمادگی سیستم های خنک کاری واحدهای سیکل ترکیبی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات