صنعت برق به دنبال صفر كردن مراجعات حضوري مردم

صنعت برق به دنبال صفر كردن مراجعات حضوري مردم

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد، در اين نشست مهندس ثناگر مدير دفتر استراتژيك توزيع برق مشهد به معرفي فعاليت هاي شركت به منظور ارتقاي كيفيت خدمات در كلاس جهاني و توسعه فرايند ارتباط با مشتري الكترونيكي (e-CRM) با رويكرد صيانت از حقوق شهروندي پرداخت.
وي ضمن تشريح چشم انداز شركت در سال +1405 و فعاليت هاي فني و غيرفني گفت: وجود برنامه استراتژيك باعث شده تا شاخص هاي اصلي شركت ارتقاي جدي پيدا كند به گونه اي كه حائز كمترين سطح تلفات و كمترين ميزان SAIDI در كشور هستيم.
وي در ادامه به تشريح تغيير فرايندهاي مرتبط به انجام خدمات مرتبط با مردم پرداخت و با اشاره به ترسيم نقشه استراتژيك و مهم ترين پروژه هاي اين نقشه گفت: حذف مراجعات حضوري مردم از مهم ترين پروژه هاي اين نقشه بوده است كه در اين مسير به موضوع توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري توجه شده است. توزيع برق مشهد با ارتقاي مديريت ارتباط با مشتري و تحقق پنجره واحد خدمت همواره بدنبال تعهدات پاسخگويي و شفافيت بوده است و امروز در ساختار و سازماندهي جديد شركت، پاسخگويي ها به شكلي ساده و شفاف انجام مي شود. وي افزود: به عنوان مثال: در گذشته براي انشعاب و نصب كنتور معمولاً 22 روز زمان نياز بود. اما امروز با تخصصي شدن مديريت تخصصي فروش انشعاب اين خدمت طي 3 روز انجام مي شود.
وي در ادامه گفت: تمامي فعاليت هاي شركت در حوزه سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي، طبق برنامه انجام شده ضمن اينكه به فرهنگ سازي و امر آموزش توجه ويژه اي شده است. مهندس ثناگر اظهار داشت: در اين حوزه و به جاي بازديدهاي زياد، سيستم را شفاف سازي كرده ايم كه از آثار آن افزايش انگيزه كاركنان مي باشد.
مهندس ثناگر در پايان گفت: توزيع برق مشهد براي انتقال تجربيات و تعامل و هم افزايي با ساير ادارات و شركت هاي خدماتي آماده همكاري و تبادل نظر مي باشد.
مهندس آزموده فر مشاور مديرعامل در امور بازرسي و صيانت از حقوق شهروندي برق مشهد نيز در اين جلسه گفت: يكي از اهداف استراتژيك توزيع برق مشهد به صفر رساندن مراجعات حضوري مردم است و در اين راستا پروژه پنجره واحد در شركت شكل گرفت. وي افزود: امروز شفافيت، اصلاح امور، سلامت اداري، استفاده از فناوري هاي نوين و فضاي رقابتي در شركت ايجاد شده و طي 9 ماه اجراي پروژه پنجره واحد، شاهد اجراي كليه كارها و امور براساس برنامه ها هستيم.
مهندس مولوي ارزياب سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: با توجه به وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي، ما ميتوانيم در مسير سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي و تبادل تجربيات، هماهنگي لازم بين دستگاه ها و شركتها را انجام دهيم مشروط به اينكه دستگاه هاي مختلف آمادگي لازم و همكاري مستمر داشته باشد.
دكتر موسوي تبار معاون بازرسي و عملكرد استانداري خراسان رضوي نيز در اين جلسه ضمن قدرداني از فعاليت ها و خدمات توزيع برق مشهد در حوزه سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي گفت: با توجه به فعاليت ها و خدمات توزيع برق مشهد، انتقال تجربيات اين شركت به ساير ادارات و شركت ها ضروري است. وي گفت: براي انتقال تجربيات، الگوگيري و حتي كسب اطلاعات بايد به دنبال هم افزايي بود و با يك ادبيات مناسب مي توان دراين مسير به خوبي قدم برداشت و راه اندازي خانه هم افزايي مي تواند تأثيرگذار باشد.
شايان ذكر است در پايان اين نشست، دكتر موسوي تبار و مهندس مولوي از محل ميز خدمت در توزيع برق مشهد و نحوه پاسخگويي و ارائه خدمت به مردم بازديد كردند.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات