تبديل 9 كيلومتر شبكه سيم مسي به كابل خودنگهدار در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان عطاا... نوروزي درتشريح اين خبر گفت: در مواردي كه استفاده از خطوط با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود و يا اينكه رعايت حريم و ساير نكات فني و ايمني شبكه برق مقدور نيست استفاده از كابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي است.
وي در ادامه اذعان داشت: اجراي عمليات طرح تبديل شبكه سيمي مسي به كابل خودنگهدار در محله ي تازآباد حومه در شهرستان سقز با متراژ 9239 متر با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال احداث و به بهره برداري رسيد.
وي در ادامه مزايايي عمده استفاده از كابل خود نگهدار در شبكه هاي هوايي توزيع برق خاطرنشان كرد و گفت: از جمله مزاياي اجراي اين طرح كاهش انرژي توزيع نشده به مقدار قابل ملاحظه ، كاهش هزينه شاخه زني در مناطق مشجر، كاهش تلفات با از بين رفتن جريان نشتي در درختان و تجهيزات، مقاوم بودن نسبت به خوردگي و در نتيجه كاهش پارگي خطوط فشار ضعيف، كاهش ميزان استفاده هاي غير مجاز از برق،كاهش تلفات و زيباسازي مبلمان شهري و روستايي دانست.
نوروزي در پايان يادآورشد: در بسياري از مناطق بدليل بافت غير مناسب شهري و مسايل اقتصادي امكان احداث شبكه كابلي زير زميني ميسر نبوده و به همين دليل استفاده از كابل هاي خودنگهدار تنها راه حل جهت كاهش اختلالات در شبكه فشار ضعيف و حل مسئله استفاده غير مجاز از شبكه برق و همچنين به عنوان راه حلي مناسب جهت مهندسي و استانداردسازي شبكه با توجيه اقتصادي مطرح شده است.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات