زمینه مراودات تجاری ایران و آذربایجان فراهم می‌شود/ زیرساخت‌ها و ارتباطات ریلی منطقه‌ای گسترش می‌یابد

زمینه مراودات تجاری ایران و آذربایجان فراهم می‌شود/ زیرساخت‌ها و ارتباطات ریلی منطقه‌ای گسترش می‌یابد

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با رامین قلی زاده وزیر حمل ونقل، ارتباطات و فناوری‌های پیشرفته جمهوری آذربایجان از طریق ویدئو کنفرانس در خصوص روابط و همکاریهای حملی و نقلی میان دو کشور گفتگو کردند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات