عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان شد

عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان شد


با حکم وزیر راه و شهرسازی، علی‌محمد عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان این وزارتخانه شد.

به گزارش پایگاه خبری راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حکمی، علی‌محمد عبدی قهرودی را به عنوان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان این وزارتخانه منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی و پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان منصوب می شوید. شایسته است در انجام مأموریت محول شده، موارد ذیل را مورد توجه ویژه قرار دهید:

- فعالیت مستمر و جدی در اجرای مفاد قانون مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های مربوط به آن.

- نظارت بر تشکیل و جلب مشارکت تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و همچنین نظارت بر تشکیل ارکان سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان.

- تلاش در راستای توسعه مهندسی و تأمین حقوق شهروندی در چارچوب وظایف آن دفتر.

- تلاش در جهت شفاف‌سازی حداکثری در فرآیندها و ساختارهای مربتط با هدف اعتمادآفرینی بیشتر و ارتقاء میزان مشارکت عمومی جامعه مهندسی ساختان.»
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات