مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای اردبیل به عنوان رئیس شورای حقوقی...

با صدور حکمی از طرف معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای اردبیل به عنوان رئیس شورای حقوقی منطقه سه کشور منصوب شد.

معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو در این حکم مهندس علیرضا شاهین فر، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای اردبیل را به مدت یکسال به عنوان رئیس شورای حقوقی منطقه سه کشور منصوب کرد.

در حکمی که به همین منظور صادر گردیده، آمده است: «با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی و حسب تصمیم شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو به موجب این حکم به مدت یکسال بعنوان رئیس شورای حقوقی منطقه سه کشور شامل شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان منصوب می شوید.

انتظار می رود با همکاری و ارتباط با سایر مسئولین و همکاران حقوقی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو و همچنین تعامل با سایر دستگاههای اجرایی و قضایی مستقر در منطقه جهت پیشبرد امور حقوقی و خدمات رسانی مطلوب به آحاد شهروندان و انجام وظایف محوله در چارچوب اهداف و برنامه های استراتژیک وزارت نیرو اهتمام ورزید.»

معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو در این حکم همچنین بر برگزاری جلسات منظم و مستمر به منظور هم اندیشی . اتخاذ تدابیر حقوقی، ارتباط فعال و موثر با شورای حفظ حقوق بیت المال و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در استانها، پیگیری برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی، تخصصی و حقوقی توسط شرکت ها جهت ارتقای دانش کارکنان تاکید داشته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات