بازدید مهندس حائری معاون وزیر نیرو از نیروگاه حرارتی شازند

بازدید مهندس حائری معاون وزیر نیرو از نیروگاه حرارتی شازند

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات