مصرف ماهانه مشتركان، مبناي بهره مندي از تخفيف صد ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، دكتر مصطفي رجبي مشهدي با بيان اين كه بررسي هاي اوليه و كارشناسي طرح برق اميد از يكسال پيش آغاز شده بود، خاطرنشان كرد: چنين طرح بزرگي نمي تواند خلق الساعه باشد و نياز به بررسي هاي دقيق و كارشناسي داشت.

رجبي مشهدي با بيان اينكه اين طرح در ادامه ساير اقدامات مديريت بار بود كه توسط صنعت برق اجرا مي شود، اضافه كرد: تا پيش از اين  شرايط و برنامه ها به گونه اي بود كه هرچه نياز مصرف وجود داشت، براي پاسخگويي به آن نيروگاه ساخته مي شد، اما اكنون مديريت عرضه و تقاضا به صورت توأمان پيگيري مي شود به اين معنا  كه اكنون مقداري از مصرف هم مديريت و ميزان سرمايه گذاري ها در اين حوزه بهينه مي شود و از اين پس پاسخگويي به اين نياز مصرف، به اندازه اي تقاضاي مديريت شده خواهد بود.
وي در توضيح اين مطلب گفت: يك سوم از برق كشور در حوزه خانگي مصرف مي شود و درصورتي كه مقداري از اين مصرف با آموزش، اطلاع رساني، آگاه سازي و نصب  پنل هاي خورشيدي، مديريت شود، به صرفه خواهد بود.
سخنگوي صنعت برق در خصوص نحوه شناسايي مشتركان مشمول اين طرح نيز اظهارداشت: مصرف ماهانه مشتركان مبناي بهره مندي آنان از تخفيف صد درصدي بهاي برق خواهد بود و ما براي آگاهي مشتركان از طريق ارسال پيامك اقدام خواهيم كرد به طوري كه مشتركان پرمصرف نيز از ميزان مصارف خود و راهكارهاي كاهش آن آگاه خواهند شد.
رجبي مشهدي با اشاره به اين كه مشتركان پر مصرف مي توانند با استفاده از تجهيزات با راندمان بالا و نصب پنل هاي خورشيدي، مصارف خود را بهينه كنند، گفت: همچنين اگر مشتركان خوش مصرف كه ميان دو گروه كم مصرف و پرمصرف قرار مي گيرند، بتوانند مصرفشان را كاهش دهند، به آنها نيز پاداش خوش مصرفي داده خواهد شد.
وي درخصوص آنكه آيا اجراي طرح برق اميد باعث كاهش درآمدهاي صنعت برق نمي شود؟ گفت: اين طرح ممكن است در كوتاه مدت مقداري از درآمدهاي صنعت برق را به دليل ارائه تخفيف صد درصدي به مشتركان كم مصرف كاهش دهد اما در بلند مدت، با توجه به اختصاص ميزان مصارف برق كاهش يافته مشتركان خانگي به بخش توليد، خواهد توانست باعث رونق اشتغال و كارآفريني و همچنين بهبود درآمدهاي صنعت برق شود.
رجبي مشهدي خاطرنشان كرد: سالانه حدود 40 هزار ميليارد تومان براي توسعه تاسيسات صنعت برق و پاسخگويي به نياز روبه رشد مصرف برق سرمايه گذاري مي شود كه انتظار داريم با اجراي اين طرح مقداري از ميزان سرمايه گذاري هاي مورد نياز در حوزه هاي مختلف صنعت برق كاسته شود.
سخنگوي صنعت برق درپاسخ به اين پرسش كه آيا اين تضميني وجود دارد كه اين طرح توسط دولت بعدي نيز اجرا شود يا خير گفت: برق اميد، طرحي اقتصادي است و جنبه سياسي ندارد و با توجه به نامطلوب بودن شاخص شدت انرژي در كشور، همه دولت ها به دنبال بهينه سازي مصرف انرژي بوده و هستند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات