وزیر نیرو از سه شرکت بخش آب کشور برای تولید انرژی برق آبی...

وزیر نیرو از سه شرکت بخش آب کشور برای تولید انرژی برق آبی...

همزمان با بیستمین هفته از پویش # هرهفته-الف- ب- ایران و درآیین قدردانی از تولید کنندگان برق و ارتقاء توان علمی و رفع محدودیت تولید در پنج نیروگاه کشور از تولید کنندگان برتر برق آبی در سال جهش تولید توسط وزیر نیرو قدردانی شد

به گزارش شبکه خبری آب ایران در این مراسم سه  شرکت تحت پوشش شرکت مدیریت منابع آب ایران شامل سازمان آب و برق خوزستان ،شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت آب منطقه ای تهران ،مورد تقدیر قرار گرفتند و لوح تقدیر به آقایان مهندس رضوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران ، مهندس مرادی مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مهندس کاووسی نژاد معاون سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از دکتر ایزد جو مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان اهدا شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات