نشست مشترک مدیر امورمنابع آب شهرستان زنجان با مسئولین و مشاورین...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان جلسه هماهنگی مدیر امور منابع آب شهرستان زنجان با مسئولین و مشاورین آبیاری تحت فشار اداره کشاورزی این شهرستان امروز در سالن جلسات جهاد کشاورزی سلطانیه برگزار گردید

سلطانیه برگزار گردید .

این گزارش حاکی است:در این جلسه بیشتر به رفع مشکلات موجود در مسیر استعلامات میزان دبی و اراضی  آبخور اولیه پرداخته شد و با ارایه

راهکارهای مناسب توسط امور آب زنجان مقرر گردید  بازه زمانی پاسخ استعلامات تقلیل یابد .

شایان ذکر است که از اول سالجاری تاکنون در شهر سلطانیه ۵۴۰ هکتار اراضی که توسط جهاد کشاورزی سلطانیه استعلام شده بود در امور آب زنجان بررسی و تعیین تکلیف شده است و این امر باعث گردیده میزان آب قابل توجهی در  آب مصرفی  بخش کشاورزی صرفه جویی بعمل آید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات