مزایده ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد مخزنی...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات