بشنوید|جوی آرام در اکثر مناطق کشور / سواحل شمالی بارانی می شود

بشنوید|جوی آرام در اکثر مناطق کشور / سواحل شمالی بارانی می شود

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات