اقدامات نظام مهندسی گیلان درباره استفاده از تيرچه استاندارد

اقدامات نظام مهندسی گیلان درباره استفاده از تيرچه استاندارد


سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان در جلسه فنی این استان، گزارشی از اقدامات درباره استفاده از تيرچه استاندارد در پروژه هاي خصوصي ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان، جلسه شوراي فني استان گیلان با حضور نماينده اين سازمان برگزار شد.

در اين جلسه که متولي آن سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بود، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، مديرکل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيک استانداري، نايب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مدير کل اداره استاندارد استان، مدير کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان، نماينده اداره کل راه  شهرسازي استان و ... حضور داشتند.

در این جلسه با ارایه گزارش اقدامات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان در خصوص استفاده از تيرچه استاندارد در پروژه هاي خصوصي، به شيوه هاي مختلف اطلاع رساني این سازمان به کارفرمايان و مهندسان در خصوص استفاده از مصالح استاندارد ارایه شد.

همچنين در حلسع فنی استان گیلان درخواست سازمان مبني بر پيگيري مراجع مربوط برای اخذ پروانه صنعتي و استاندارد سازي واحدهاي توليدي تيرچه داراي پروانه صنفي مطرح شد.

اين جلسه پيرو جلسه قبلي شوراي فني و جلسات هم انديشی سازمان با ادارات کل استاندارد، راه و شهرسازي و سایر برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات