بررسی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا

بررسی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا


جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا با همکاری دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و روابط بین الملل برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر محمد جواد شریعتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری دمکراتیک کنگو ، مهندس سعیدسعیدیان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دکتر داود رضوی, کارشناس ارشد اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد، آخرین اقدامات و برنامه ها برای گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی در آفریقا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


دیدار با مدیرعامل نمایشگاه بین المللی

خبر دیگر اینکه مهندس سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران که به‌منظور بازدید، در نمایشگاه بین‌المللی ساختمان حضور یافت، مورد استقبال رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی قرار گرفت و ضمن حضور در دفتر دکتر حسین زاده، بااو دیدار کرد.

مهندس سعید سعیدیان، رئیس سازمان در حاشیه بازدید از نمایشگاه، مورد استقبال دکتر حسین زاده، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران قرار گرفت و با حضور در دفتر وی، با ایشان دیدار کرد.

در این دیدار، دکتر حسین زاده ضمن اظهار خرسندی از حضور مهندس سعیدیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی ساختمان، خود را عضو و متعلق به سازمان نامید. مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی، به‌منظور تبادل تفاهم‌نامه و همکاری‌های بیشتر با سازمان نظام‌مهندسی اعلام آمادگی کرد.

مهندس سعید سعیدیان نیز ضمن اظهار خرسندی از قرارگیری اعضای سازمان در سمت‌های مطرح ملی، آن‌ها را پتانسیلی بزرگ عنوان کرد.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بابیان این‌که اعضای سازمان باید، سازمان را خانه دوم خود بدانند از همکاری و تعامل بیشتر با نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، استقبال کرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات