برگزاری کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تیران و کرون

برگزاری کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تیران و کرون

برگزاری کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تیران و کرون

کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تیران و کرون با حضور اعضای مرتبط برگزارشد.

به گزارش«پارما» مهدی صادقی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تیران و کرون در این باره گفت: در این کارگروه مواردی همچون پیگیری و احداث کارخانه بازیافت، نظارت بر پسماند گلخانه ها و دامداری ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین نظارت بر دفع فاضلاب روستاها و حفاظت از خاک از جمله موارد دیگری بود که در این جلسه مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

مدیریت پسماند به مجموعه مقررات منسجم و نظام‌مند در حوزه تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت و دفع پسماند گفته می‌شود که منطبق بر اصول زیست محیطی و بهداشت عمومی است .

پسماندها به پنج گروه اصلی شامل پسماندهای عادی، بیمارستانی (ویژه)، کشاورزی و صنعتی تقسیم می شوند و مسوولیت و هزینه مدیریت پسماندها به عهده تولید کنندگان پسماند است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات