دستگیری متخلفان شکارو صید در سه شهرمازندران

دستگیری متخلفان شکارو صید در سه شهرمازندران

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل طی دو ماموریت درمنطقه دابودشت دو شکارچی غیرمجاز را به همراه دو قبضه سلاح شکاری وشش قطعه پرنده آبچیلک دستگیرکردند. درادامه ماموریت ۱۰ رشته دام هوایی جمع آوری و سه جایگاه استقرارشکارچیان را تخریب کردند.همچنین دو قطعه پرنده خوتکا گرفتاردردام هوایی تلف و پنج قطعه پرنده رها سازی شد. در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی سه شکارچی غیرمجاز را به همراه سه قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.
در ماموریت دیگری ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل (محیط بانی بابلکنار) حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی از صیادان غیرمجاز ۲۵ قطعه ماهی وچهار رشته دام ماهیگیری کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر ازیک شکارچی غیرمجاز درمنطقه هزارجریب این شهرستان یک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.
متخلفان شکاروصید با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات