رعایت حقوق عابران پیاده با اجرای طرح «ترافیک یار»

رعایت حقوق عابران پیاده با اجرای طرح «ترافیک یار»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات