اعمال نرخ کرایه ثابت برای ۳۲ خط شهری

اعمال نرخ کرایه ثابت برای ۳۲ خط شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات