اقدامات موثر شهرداری اردبیل در مدیریت پسماند تداوم یابد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، فرزاد قلندری در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان در سال جاری گفت: اهتمام شهرداری اردبیل در مدیریت پسماند و ساماندهی نخاله های ساختمانی را خوب برشمرد و خواستار تداوم اقدامات موثر شهرداری اردبیل در مدیریت پسماند شد.

رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان ضمن تاکید بر لزوم سیاست گذاری های کلان در کارگروه مدیریت پسماند استان و اجرای آن ها در کارگروه های شهرستانی، خواستار تسریع در روند راه اندازی محل دفن پسماندهای ویژه و صنعتی استان شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز در این کارگروه با اشاره به مشکلات زیست محیطی موجود در محل های دفن موقت و دایم پسماندهای شهری و پسماندهای عمرانی (نخاله های ساختمانی) کلیه شهرهای تابعه استان، خواستار توجه بیشتر شهرداری ها به موضوع مدیریت پسماند شد.

سعید شهند دبیر کارگروه پسماند استان بیان داشت: مقرر شده است شهرداری اردبیل نسبت به اخذ مجوز زیست محیطی برای محل دفع نخاله های ساختمانی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدام نموده و روند انتقال نخاله های ساختمانی از سایت های موقت به سایت اصلی را همچنان ادامه دهد.

همچنین در این کارگروه مقرر شد موضوع ایجاد مراکز بی خطرسازی پسماندهای پزشکی توسط بخش خصوصی در شهرهای تابعه استان و مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی استان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مورد پیگیری قرار گرفته و موانع موجود در این زمینه برطرف گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات