تهیه بسته‌های مشارکتی برای جذب سرمایه‌گذار در اولویت قرار گیرد

تهیه بسته‌های مشارکتی برای جذب سرمایه‌گذار در اولویت قرار گیرد

به گزارش شهریار، مسعودبرزگر جلالی با اشاره به اینکه ضرورت فعلی شهر، سرمایه گذاری است، گفت: برای تحقق این ضرورت، باید بسترهای سرمایه گذاری را مشخص کنیم و سپس به دنبال سرمایه گذار برویم.

وی تصریح کرد: تهیه بسته های سرمایه گذاری و معرفی ظرفیت ها و داشته های شهر تبریز در این بسته ها، از اولویت های این کارگروه محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بر معرفی پارکها و ائل گولی تبریز در این بسته ها تاکید کرد و اظهار داشت: بهتر است دفترچه ای ویژه پارکهای تبریز تهیه و مختصات پارکها در این دفترچه ذکر شود تا با ارائه آن به سرمایه گذار، روند سرمایه گذاری تسریع و تسهیل یابد.

برزگر جلالی در ادامه برخی از پتانسیل های سرمایه گذاری موجود در سازمان را برشمرد و گفت: قطعه زمین های سازمان می توانند علاوه بر مزایده، در طرح های مشارکتی نیز عرضه شوند؛ همچنین تلویزیون های شهری و باغلار باغی و لوناپارک، در شرایط فعلی نیز می توانند زمینه خوبی برای جلب سرمایه گذار باشند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات