ساخت ۲۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کم‌درآمدها کلید خورد/ تامین زمین و معرفی متقاضیان توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ ساخت با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

ساخت ۲۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کم‌درآمدها کلید خورد/ تامین زمین و معرفی متقاضیان توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ ساخت با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

موضوع این تفاهمنامه، احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم‌‌درآمد است که بر اساس آن شرکت بازآفرینی شهری ایران در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷و آیین‌‌نامه اجرایی آن نسبت‌‌به در اختیار قرار دادن اراضی در اختیار خود برای ساخت ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به شرکت توسعه‌‌‌گران عمران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌عنوان کارگزار اقدام می‌کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات