برگزاري جلسه تحويل كارگاه در پست 400 كيلوولت سرو تهران

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد، عليرضا حاجي حسيني مجري مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE شركت ضمن اعلام اين خبر افزود: در جلسه تحويل كارگاه مباحث حوزه ايمني از جمله محدوده جغرافيايي اجراي پيمان تشريح و بر رعايت قوانين و مقررات ايمني كارفرما، مراجع ذيصلاح، قوانين بيمه اي و ساير قوانين مرتبط از سوي پيمانكار تاكيد شد.
وي ادامه داد: در اين جلسه همچنين پيمانكار، بهكارگيري پرسنل داراي صلاحيت فني و ايمني، استفاده از وسايل حفاظت فردي متناسب با كار مكلف شد و نيز مباحث مربوط به مخاطرات كار در محيط هاي برق دار، رعايت حريم هاي ايمني، حضور مداوم سرپرست كارگاه و مسوول ايمني در پروژه، عدم به كارگيري افراد غيرمجاز مطرح شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات