اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی شیرخانه های خط...

نماینده مجری طرح آبرسانی به شهر خلخال گفت: با اجرای عملیات آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی شیرخانه های خط انتقال آب از سد بفراجرد به خلخال، گامی دیگر برای بهره برداری کامل از پکیج آبرسانی به شهر خلخال نزدیک می شویم.

مهندس سیامک ستاری افزود: اجرای فونداسیون و مونتاژ شیرآلات مربوط به شیرخانه های خط انتقال آب شهر خلخال از سد بفراجرد تا محل تصفیه خانه، در حال انجام است که با این اقدام دستیابی به اهداف از پیش برنامه ریزی شده برای بهره برداری از طرح آبرسانی خلخال تا پایان امسال محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی خط انتقال طرح آبرسانی به شهر خلخال هم اکنون 77.5 درصد است، تصریح کرد: در این بخش خط انتقال آب شامل یازده کیلومتر جاده دسترسی و خط لوله به اقطار ۵۰۰ و۴۰۰ میلیمتر و۳۰ باب شیر خانه در دست اجراست.

مهندس ستاری عنوان کرد: این خط انتقال بدلیل عبور از زیر جاده خانقاه در عمق دوازده متری از سطح آسفالت به طول حدود ۴۵ متر به صورت پایپ جکینگ در حال اجرا می باشد .

نماینده مجری طرح آبرسانی به شهر خلخال اظهار داشت: در حال حاضر 8.7 کیلومتر از خط اننقال لوله گذاری شده و با تملک پنج قطعه از اراضی واقع در مسیر  ضمن انجام مسیرگشایی و اجرای عملیلت خاکی لازم، لوله گذاری یک کیلومتر دیگر از خط در اسرع وقت اجرا خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات