یکصد نهال ویتکس و انجیر معابد در پیاده رو بلوار ساحلی کاشته شد

یکصد نهال ویتکس و انجیر معابد در پیاده رو بلوار ساحلی کاشته شد

یکصد نهال ویتکس و انجیر معابد در پیاده رو بلوار ساحلی کاشته شد

یکصد نهال ویتکس و انجیر معابد در باغچه های تعبیه شده ...........

دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات