اخلاق مهندسی نیازمند بسیج افکار عمومی است

اخلاق مهندسی نیازمند بسیج افکار عمومی است

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان نظام مهندسی ساختان استان قم ، توجه به اخلاق مهندسی را نیازمند بسیج افکار عمومی دانست.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس امین مقومی صبح شنبه در جلسه کمیته اخلاق مهندسی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد ، در سخنانی با بیان اینکه توجه به مسائل اقتصادی و افزایش بهره وری در ساخت و سازها نمونه ای از مسائل اخلاقی است افزود :به علت عدم وجود ضابطه خاص در این زمینه رعایت موارد اقتصادی در زیر مجموعه اخلاق قرار می گیرد.

وی عنوان کرد:توجه به اخلاق مهندسی نیازمند بسیج افکار عمومی است و دستگاه های مرتبط در این زمینه باید حساس شوند .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختان استان قم اظهار داشت: در برخی از مراکز علمی و پژوهشی توجه به موضوع اخلاق مهندسی در دستور کار قرار دارد اما در اولویت نیست که باید با حساس کردن این موضوع در جامعه این مبحث در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کار در زمینه اخلاق مهندسی نباید تنها در سازمان نظام مهندسی ساختمان قم متمرکز شود افزود: در این راستا باید از تمام ظرفیت مراکز علمی و پزوهشی موجود در استان استفاده کرد.

مقومی عنوان کرد: کمیته اخلاق مهندسی باید در سایر نظامات مهندسی کشور فعال شود تا این دغدغه در جامعه مهندسی کشور ریشه پیدا کند.

به گزارش بنانیوز به نقل از روابط عمومی این سازمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختان استان قم توجه به پیشینیه اخلاق مهندسی توسط گذشتگان را مهم برشمرد و افزود: پیشینه اخلاق مهندسی باید در تمامی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی استخراج شود تا سرفصل هایی برای پژوهش و تحقیق بیشتر باشد.

وی عنوان کرد: مبحث اخلاق مهندسی می تواند به عنوان موضوع پایان نامه برای دانشجویان مقطع ارشد و دکتری مطرح باشد و در این راستا نیز نظام مهندسی ساختمان استان قم از انها حمایت خواهد کرد.

 

    نظرات