عزم جزم قوه‌قضائیه در برخورد با زمین‌خواران

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: طی سه سال گذشته قریب به ۲ هزار حکم قضایی برای مجموعه آب تهران صادر شد که از این تعداد بالغ بر ۷۵ درصد احکام اجرا شد و اجرای این احکام باعث آزادسازی اراضی فراوانی شد. رضوی بیان کرد: از سال ۹۲ تا ۹۷ تعداد احکام صادر از قوه قضاییه حدود ۸۶۵ مورد بود که با اجرای این احکام ۷۳ هکتار زمین را آزاد کنیم. رضوی بیان کرد: گام مثبت قوه قضاییه در همراهی با آب منطقه‌ای از سوی مجموعه ثبت و اسناد بوده که حدود ۱۳ هزار و ۱۷۶ هکتار از اراضی واقع در بستر رودخانه استان تهران در سامانه کاداستر ثبت و بارگذاری شده، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخودار است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات