انتشار اسامی مشمولین جدید ضریب اشتغال حرفه ای

انتشار اسامی مشمولین جدید ضریب اشتغال حرفه ای

بر اساس بند ۴-۱۱ نظام نامه ارجاع نظارت مصوب هیات مدیره  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، لیست اسامی ۳۵۶ نفر از اعضایی که مطابق بررسی بعمل آمده و بر اساس شرایط اعلام شده مشمول و مجاز به دریافت ضریب اشتغال حرفه ای از پایان مرداد ماه ۹۹ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ می باشند، بصورت عمومی در سایت سازمان اطلاع رسانی می گردد.


جهت مشاهده لیست اسامی مشمولین ضریب اشتغال حرفه ای شهریور ماه ۱۳۹۹ کلیک نمایید لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات