مقاوم سازی سازه با چه روش هایی امکانپذیر است؟

در این روش تمام بار لرزه‌ای مستقیما از پی به سازه منتقل نمی‌شود و با استفاده از میراگر‌ها مقدار زیادی از انرژی جذب شده و مستهلک می‌شود. در این روش که منجر به کاهش دامنه‌ی نوسانات سازه و نهایتا کاهش جابه جایی آن و قسمت‌های داخلیش می‌شود، امکان ریزش ساختمان به شدت کاهش پیدا می‌کند. دیوار برشی یکی از روش‌های بسیار مناسب و پر کاربرد در مقاوم سازی ساختمان است. منتقل می‌کند بنابراین باید پی نیز برای استفاده از دیوار برشی آماده سازی شده باشد برای این کار می‌توان از به کار بردن شمع استفاده کرد. با استفاده از این روش در مقاوم سازی ساختمان، حرکت سازه و زمین از یکدیگر جدا شده و در هنگام وقوع زلزله بار لرزه‌ای به سازه منتقل نمی‌شود. در استفاده از این روش برای مقاوم سازی باید دقت شود که جداگر لرزه‌ای تنها برای محدوده‌ی خاصی از ارتفاع و جرم سازه مناسب است. بنابراین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات