تجلیل و حفظ نام شخصیت های ادبی با برگزاری رویداد ملی جایزه ادبی مشهد

تجلیل و حفظ نام شخصیت های ادبی با برگزاری رویداد ملی جایزه ادبی مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات