اقدامات خوبی از سوی شهرداری مشهد برای روانسازی ترافیک انجام شده است

اقدامات خوبی از سوی شهرداری مشهد برای روانسازی ترافیک انجام شده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات