ثبت تخلفات خودروهای سنگین از طریق دوربین/ اجرای ۶۵ میلیارد تومان ...

ثبت تخلفات خودروهای سنگین از طریق دوربین/ اجرای ۶۵ میلیارد تومان ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات