زیرسازی معابر کوی بهروز و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

زیرسازی معابر کوی بهروز و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

زیرسازی معابر کوی بهروز و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آماده سازی ....

عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آماده سازی معابر فاز اول کوی بهروز جهت آسفالت توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد. معابری که تا پیش از این هیچگونه عملیات عمرانی آسفالتی درآن انجام نشده و مشکلاتی را برای شهروندان به جهت تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه بوجود آورده و از سوی دیگر با توجه به اینکه معابر شهر بخش مهمی از زیرساخت ها و سیمای بصری هر شهر محسوب می شوند بنابراین با توجه به تعریف و اجرای پروژه های شهرداری خرمشهر در سال جاری در حوزه بهسازی و آسفالت معابر ، عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر فاز اول کوی بهروز نیز در همین راستا آغاز شده است ./

سه شنبه ١ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات