انتخاب سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان اردبیل

با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان اردبیل تعیین شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «مهندس حمید فضائیلی» را به سمت سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان اردبیل تعیین کرد.

در متن این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به مهندس حمید فضائیلی آمده است: «بدینوسیله جنابعالی به پیشنهاد معاون حفاظت و بهره برداری شرکت و تا تعیین مدیر منابع آب شهرستان اردبیل، با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان اردبیل» تعیین می شوید.

انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های مدیریت فوق و ماموریت های سازمانی محوله تلاش و اقدام موثر نمایید.

در مراسم تودیع و معارفه مدیر سابق و سرپرست فعلی منابع آب شهرستان اردبیل که با حضور معاونین حفاظت و بهره برداری و برنامه ریزی شرکت برگزار شد، با اهدای لوحی از از زحمات و خدمات «مهندس حسین خدادادی» در دوران تصدی مدیریت امور منابع آب شهرستان اردبیل قدردانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات