در سال جهش تولید محقق شد: ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازی هسا

در سال جهش تولید محقق شد: ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازی هسا

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات