هزار مشترك كم مصرف مشمول طرح برق اميد درشمال استان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، معاون فروش و خدمات مشتركين اين شركت گفت: پيش بيني مي شود، بيش از 126هزار مشترك در شمال استان كرمان جزو مشتركان كم مصرف برق در طرح اميد برق قرار گيرند كه برق آنها رايگان مي شود كه بايد مصرف كمتر از 100كيلووات در ماه هاي گرم سال داشته باشند.
محسن نوروززاده با اشاره به طرح دولت دوازدهم دررابطه با حمايت از خانوارهاي كم برخوردار در قالب طرح اميد برق گفت : تغيير نگرش و باور مصرف كنندگان برق خانگي به استفاده صحيح از منابع انرژي و حفظ محيط زيست با استفاده از ساز و كارهاي تشويقي و بازدارنده از اهداف اصلي طرح اميد برق محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه مشتركان برق درشمال استان به سه دسته كم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف تقسيم مي شوند تصريح كرد: حدود 126 هزار مشترك كم مصرف، 246 هزار مشترك خوش مصرف و 152 هزار مشترك با مصرف زياد در شمال استان كرمان وجود دارد و مشتركان با مصرف برق بالا اگر تا شش ماه مصرف برق خودر ا كاهش ندهند با 10 درصد جريمه در هزينه برق مواجه مي شوند.
نوروززاده با بيان اينكه طرح اميد برق از نيمه مهرماه كليد مي خورد و مشتركان كم مصرف در ماه هاي غيرگرم بايد 80 كيلووات و در ماه هاي گرم كمتر از 100 كيلووات و در مناطق گرمسير كمتر از 400 كيلووات مصرف داشته باشند، اظهار داشت: پيش بيني مي شود 30 ميليون نفر در كشور و يك ميليون نفر در استان كرمان جزو مشتركان كم مصرف برق در طرح اميد برق قرار گيرند كه برق آنها رايگان مي شود.
وي بيان داشت: بيشتر مردم جزو مصرف كنندگان خوش مصرف هستند و 15 درصد خارج از الگوي مصرف قرار مي گيرند كه به نوعي به كشور صدمه وارد مي كنند.
معاون فروش و خدمات مشتركين توزيع برق شمال كرمان با اشاره به اينكه طرح برق اميد با هدف فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف مشتركان خانگي تدوين شده است ، تصريح كرد: اميدواريم با اجراي اين طرح به ميزان حداقل 10 درصد از مصرف بخش خانگي كاسته شود.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات