اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

http://www.bananews.ir/بنانیوز- اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهلت ارسال خلاصه مقالات جهت ارائه در این همایش ۳۰ آبان ماه می باشد. محورهای اصلی علمی این همایش عبارتند از:

 • جغرافیا و اکولوژی مذهبی

 • جغرافیا و گردشگری الکترونیک

 • جغرافیا و گردشگری روستایی عشایری

 • جغرافیا و گردشگری شهری

 • جغرافیا و گردشگری طبیعی

 • جغرافیا و گردشگری مناطق جنگی

 • جغرافیا، گردشگری و اقتصاد

 • جغرافیا، گردشگری و امنیت

 • جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار

 • جغرافیا، گردشگری و جهانی شدن

 • جغرافیا، گردشگری و زنان

 • جغرافیا، گردشگری و محیط زیست

 • جغرافیا، گردشگری و معماری

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات