ساخت و سازهایی که بوی خطر می دهند

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ۴۰ میلیارد دلار است که ما در دوره قبل به پنج میلیارد دلار رسیده بودیم اما هم اکنون این میزان بسیار کاهش یافته و به ۵۰۰ میلیون دلار و مبالغی کمتر از این هم رسیده است. در ادامه محرم زاده دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه میزان نظارت از سوی مهندسان ناظر در بسیاری از مناطق کم است گفت: در بسیاری از شهرها با وجود آنکه گسل‌های زلزله شناسایی شده اما شاهد ساخت و ساز واحدهای مسکونی در آن مناطق هستیم به طور مثال در شهر تبریز با وجود آنکه گسل‌های زلزله شناسایی شده است اما شاهد هستیم واحدها بدون رعایت هیچ نکات ایمنی ساخته شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات