برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برق منطقه‌‌ای یزد

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برق منطقه‌‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، در این جلسه که به ریاست محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر و با حضور نماینده سازمان حسابرسی و دفتر مجامع شرکت توانیر و اعضای هیئت مدیره شرکت به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد؛ عملکرد و فعالیت شرکت برق منطقه‌‌ای یزد تشریح گردید.

در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد از فعالیت‌های این شرکت گزارش ارائه و عملکرد هیئت مدیره این شرکت را در سال ۹۸ تشریح کرد.

همچنین گزارش حسابرسی مستقل سازمان حسابرسی کشور در خصوص صورت‌های مالی عملیات جاری سال ۹۸ قرائت شد و با توجه به گزارش مطلوب، مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

در ادامه نیز مجمع عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد با توجه به گزارش بازرس قانونی و در نظر گرفتن پیک‌بار سال آینده، تکالیفی را برای این شرکت مشخص کرد.

مصطفی رجبی مشهدی، غلامعلی رخشانی مهر، سید حسین سجادی و علی ابراهیم نژاد از اعضای هیئت مدیره شرکت توانیر و دیگر اعضای مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی برق منطقه‌‌ای یزد هستند که طبق قانون تجارت، سالانه برای رسیدگی به عملکرد این شرکت و بررسی صورت‌های مالی و فعالیت هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و خط مشی و تکالیف سال آینده هیئت مدیره این شرکت را تعیین می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، در این جلسه که به ریاست محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر و با حضور نماینده سازمان حسابرسی و دفتر مجامع شرکت توانیر و اعضای هیئت مدیره شرکت به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد؛ عملکرد و فعالیت شرکت برق منطقه‌‌ای یزد تشریح گردید.

در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد از فعالیت‌های این شرکت گزارش ارائه و عملکرد هیئت مدیره این شرکت را در سال ۹۸ تشریح کرد.

همچنین گزارش حسابرسی مستقل سازمان حسابرسی کشور در خصوص صورت‌های مالی عملیات جاری سال ۹۸ قرائت شد و با توجه به گزارش مطلوب، مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

در ادامه نیز مجمع عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد با توجه به گزارش بازرس قانونی و در نظر گرفتن پیک‌بار سال آینده، تکالیفی را برای این شرکت مشخص کرد.

مصطفی رجبی مشهدی، غلامعلی رخشانی مهر، سید حسین سجادی و علی ابراهیم نژاد از اعضای هیئت مدیره شرکت توانیر و دیگر اعضای مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی برق منطقه‌‌ای یزد هستند که طبق قانون تجارت، سالانه برای رسیدگی به عملکرد این شرکت و بررسی صورت‌های مالی و فعالیت هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و خط مشی و تکالیف سال آینده هیئت مدیره این شرکت را تعیین می‌کنند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات