در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان اردبیل...

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت گفت: با تلاش همکاران حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل و حمایت و پشتیبانی مراجع قضایی و انتظامی، ۳۱ حلقه چاه غیرمجاز در شش ماهه اول سال جاری در استان اردبیل مسدود و مسلوب المنفعه شد که حدود یک میلیون متر مکعب در سال، حجم آب صرفه جویی شده برای منابع آب استان از این فعالیت و اقدام قانونی می باشد.

مهندس عباس جنگی مرنی اعلام کرد: از سال 1382 تا کنون 775 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان اردبیل مسدود شده است که با این اقدام از تخلیه 23 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در سال جلوگیری به عمل آمده است .

وی افزود: هم اکنون 6 هزار و 760 حلقه چاه مجاز در بخش های مختلف کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات در سطح استان وجود دارد که به طور متوسط سالیانه حدود 220 میلیون مترمکعب آب برداشتی از این چاهها می باشد .

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با بیان اینکه با تلاشهای سنوات قبل شرکت آب منطقه ای اردبیل و مراجع قضایی و انتظامی استان اردبیل، تا آخر سال ۱۳۹۸، فقط  ۸۲ حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود داشت، اظهار داشت: تعداد ۳۱ حلقه از این چاهها هم در طول شش ماهه اول سالجاری مسدود و مسلوب المنفعه شده است و در حال حاضر تنها ۵۱ حلقه چاه غیرمجاز هم اکنون در سطح استان وجود دارد و برنامه ریزی برای انسداد آتی این چاهها نیز انجام شده است .

مهندس عباس جنگی مرنی با اشاره به اینکه ۲۶۰ رشته قنات با مصارف آب حدود ۱۰ میلیون متر مکعب در سال در استان اردبیل وجود دارد، تصریح کرد: بالغ بر ۴ هزار و ۹۰ دهنه چشمه در سطح استان به ثبت رسیده است که مصارف این چشمه ها ۶۲ میلیون مترمکعب در سال است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل عنوان کرد: در طول سالهای 1384 تا 1389، 415 دستگاه کنتور بر روی چاهها استان نصب شده است .

وی افزود: در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز 599 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاهها در سطح استان اردبیل نصب شده است که صرفه جویی حاصل از این اقدام حدود 14 میلیون مترمکعب بوده است .

مهندس عباس جنگی مرنی با تاکید بر اینکه در سالهای 96 و 97 تعداد 114 دستگاه کنتور هوشمند در چاههای استان نصب شده است یادآور شد: در سال ۱۳۹۸ نیز علی رغم محدودیت منابع مالی، با تلاش همکاران معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت، تعداد 58 دستگاه کنتور در چاههای استان نصب گردید .

مهندس عباس جنگی مرنی در پایان تعداد کنتورهای نصب شده در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ را ۱۵۰ دستگاه با صرفه جویی ۴ میلیون مترمکعی عنوان کرد و گفت: اهداف تعیین شده برای نصب کنتور هوشمند در سطح استان در طول سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ دستگاه کنتور است که اقدامات لازم در این راستا تداوم دارد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات