انتشار شماره تابستان «فصلنامه سرا»

انتشار شماره تابستان «فصلنامه سرا»


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان از انتشار شماره تابستان «فصلنامه سرا» به صورت دیجیتال  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، شماره سی و دو، تابستان ۱۳۹۹ «فصلنامه سرا» به صورت دیجیتال منتشر شد.

در این شماره مطالبی با عنوان «از خشت و سنگ تا آب و رنگ - گفتگو با دکتر حسین مرادی نسب»، «نورپردازی نمای ساختمان ها و تاثیر آن بر فضای شهری»، «مبانی معاصرسازی بافت کهن، بررسی چالش ها و راهکارها در شهر سمنان»، «بررسی مصرف انرژی و آلودگی های زیست محیطی مصالح تجدیدپذیر و مصالح صنعتی در ساختمان های شهر سمنان»، «باغ شهر یا شهر بازار»، «راه های خروج و درهای ضد حریق»، «هم بندی الکتریکی در ساختمان ها» و « نکات مهم در خصوص دودکش ساختمان» می خوانیم.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات